, blahopřejeme!

Zvolte požadované podmenu - online rezervace nebo ceník kurtů.

Krátkodobé rezervace: recepce, 261 342 444, 728 034 457
Dlouhodobé rezervace pro letní a zimní sezonu:
Bc. Martin Šrámek, 739 022 621, beach@domyno.cz

Zrušení rezervací: telefonicky na recepci
- minimálně 6 hod. před začátkem rezervace
- rezervaci je možno zrušit těsně před jejím začátkem pouze z důvodu deště a to v případě, že bude pršet přímo na kurtech ve sportovní akademii Domyno
 
Storno poplatky jednorázových rezervací:
- 100% ceny kurtu. V případě neomluvení rezervace, či zrušení rezervace po daném limitu (minimálně 6 hod. před začátkem rezervace).
- v případě neuhrazení storno poplatku před začátkem další rezervace, je klient automaticky uveden na listinu nežádoucích klientů a jeho další rezervace se automaticky ruší.

 

 
 
Copyright 2008 - 2019 DOMYNO1, s.r.o. Novodvorská 1062/15, Praha 4 - Libuš
administrace